E-H

A-D | E-H | I-L | M-P | Q-T | U-Z |
670 East Timor
593 Ecuador
5937 Ecuador-Cuenca
5934 Ecuador-Guayaquil
5939 Ecuador-Mobile
593840 Ecuador-Mobile-Movistar
593841 Ecuador-Mobile-Movistar
593842 Ecuador-Mobile-Movistar
593843 Ecuador-Mobile-Movistar
593844 Ecuador-Mobile-Movistar
59385 Ecuador-Mobile-Porta
59391 Ecuador-Mobile-Porta
59393 Ecuador-Mobile-Porta
59394 Ecuador-Mobile-Porta
59397 Ecuador-Mobile-Porta
593920 Ecuador-Mobile-Porta
593921 Ecuador-Mobile-Porta
593922 Ecuador-Mobile-Porta
593923 Ecuador-Mobile-Porta
593924 Ecuador-Mobile-Porta
593968 Ecuador-Mobile-Porta
593969 Ecuador-Mobile-Porta
593991 Ecuador-Mobile-Porta
593993 Ecuador-Mobile-Porta
593994 Ecuador-Mobile-Porta
593995 Ecuador-Mobile-Porta
593996 Ecuador-Mobile-Porta
59396 Ecuador-Mobile-Telecsa
59395 Ecuador-Mobile-Telefonica
59398 Ecuador-Mobile-Telefonica
593990 Ecuador-Mobile-Telefonica
593992 Ecuador-Mobile-Telefonica
593997 Ecuador-Mobile-Telefonica
593998 Ecuador-Mobile-Telefonica
593999 Ecuador-Mobile-Telefonica
5932 Ecuador-Quito
20 Egypt
202 Egypt-Cairo
2010 Egypt-Mobile
2012 Egypt-Mobile
2011 Egypt-Mobile-Others
503 El Salvador
5032 El Salvador
5037 El Salvador-Mobile
5038 El Salvador-Mobile
5039 El Salvador-Mobile
240 Equatorial Guinea
2402 Equatorial Guinea-Mobile
291 Eritrea
372 Estonia
3725 Estonia-Mobile
3726 Estonia-Tallinn
251 Ethiopia
25111 Ethiopia-Addis Ababa
2519 Ethiopia-Mobile
25191 Ethiopia-Mobile
388 Euro Sat
298 Faeroe Islands
2982 Faeroe Islands-Mobile
2985 Faeroe Islands-Mobile
2987 Faeroe Islands-Mobile
2989 Faeroe Islands-Mobile
500 Falkland Islands
679 Fiji
6799 Fiji-Mobile
6792141 Fiji-Mobile
6792142 Fiji-Mobile
358 Finland
35810 Finland-Corporate Services
35820 Finland-Corporate Services
35830 Finland-Corporate Services
35870 Finland-Corporate Services
35873 Finland-Corporate Services
35875 Finland-Corporate Services
35876 Finland-Corporate Services
358600 Finland-Corporate Services
358800 Finland-Corporate Services
3589 Finland-Helsinki
3584 Finland-Mobile
35841 Finland-Mobile-DNA
35844 Finland-Mobile-DNA
3584576 Finland-Mobile-DNA
3584577 Finland-Mobile-DNA
3584578 Finland-Mobile-DNA
3584579 Finland-Mobile-DNA
358451 Finland-Mobile-Others
358456 Finland-Mobile-Others
3584320 Finland-Mobile-Others
3584382 Finland-Mobile-Others
3584555 Finland-Mobile-Others
3584556 Finland-Mobile-Others
3584570 Finland-Mobile-Others
3584573 Finland-Mobile-Others
3584575 Finland-Mobile-Others
35846 Finland-Mobile-Radiolinja
35850 Finland-Mobile-Radiolinja
358432 Finland-Mobile-Radiolinja
35840 Finland-Mobile-Sonera
35842 Finland-Mobile-Sonera
358450 Finland-Mobile-Sonera
3584559 Finland-Mobile-Sonera
35871 Finland-NGN 35871
33 France
33800 France-Freephone
33805 France-Freephone
33809 France-Freephone
336 France-Mobile
33650 France-Mobile-Bouygues
33653 France-Mobile-Bouygues
33660 France-Mobile-Bouygues
33661 France-Mobile-Bouygues
33662 France-Mobile-Bouygues
33663 France-Mobile-Bouygues
33664 France-Mobile-Bouygues
33665 France-Mobile-Bouygues
33666 France-Mobile-Bouygues
33667 France-Mobile-Bouygues
33668 France-Mobile-Bouygues
33698 France-Mobile-Bouygues
33699 France-Mobile-Bouygues
336530 France-Mobile-Bouygues
336531 France-Mobile-Bouygues
336532 France-Mobile-Bouygues
336533 France-Mobile-Bouygues
336534 France-Mobile-Bouygues
3369036 France-Mobile-Bouygues
3369042 France-Mobile-Bouygues
3369043 France-Mobile-Bouygues
3369044 France-Mobile-Bouygues
3369045 France-Mobile-Bouygues
3369046 France-Mobile-Bouygues
3369069 France-Mobile-Bouygues
3369080 France-Mobile-Bouygues
3369081 France-Mobile-Bouygues
3369082 France-Mobile-Bouygues
3369083 France-Mobile-Bouygues
3369084 France-Mobile-Bouygues
3369085 France-Mobile-Bouygues
3369086 France-Mobile-Bouygues
3369490 France-Mobile-Bouygues
3369491 France-Mobile-Bouygues
3369492 France-Mobile-Bouygues
3369670 France-Mobile-Bouygues
3369671 France-Mobile-Bouygues
3369672 France-Mobile-Bouygues
3369673 France-Mobile-Bouygues
3369674 France-Mobile-Bouygues
3367 France-Mobile-Orange
3368 France-Mobile-Orange
33607 France-Mobile-Orange
33608 France-Mobile-Orange
33630 France-Mobile-Orange
33631 France-Mobile-Orange
33632 France-Mobile-Orange
33633 France-Mobile-Orange
33634 France-Mobile-Orange
33654 France-Mobile-Orange
336905 France-Mobile-Orange
336922 France-Mobile-Orange
336962 France-Mobile-Orange
336963 France-Mobile-Orange
336964 France-Mobile-Orange
3369071 France-Mobile-Orange
3369072 France-Mobile-Orange
3369073 France-Mobile-Orange
3369074 France-Mobile-Orange
3369075 France-Mobile-Orange
3369076 France-Mobile-Orange
3369230 France-Mobile-Orange
3369231 France-Mobile-Orange
3369232 France-Mobile-Orange
3369233 France-Mobile-Orange
3369234 France-Mobile-Orange
3369420 France-Mobile-Orange
3369421 France-Mobile-Orange
3369422 France-Mobile-Orange
3369423 France-Mobile-Orange
3369424 France-Mobile-Orange
3369426 France-Mobile-Orange
3369438 France-Mobile-Orange
3369440 France-Mobile-Orange
3369441 France-Mobile-Orange
3369442 France-Mobile-Orange
3369443 France-Mobile-Orange
3369444 France-Mobile-Orange
3369445 France-Mobile-Orange
3369680 France-Mobile-Orange
3369681 France-Mobile-Orange
3369682 France-Mobile-Orange
3369683 France-Mobile-Orange
3369684 France-Mobile-Orange
3369685 France-Mobile-Orange
3369686 France-Mobile-Orange
3369699 France-Mobile-Orange
33601 France-Mobile-Others
33606 France-Mobile-Others
33657 France-Mobile-Others
3361 France-Mobile-SFR
3362 France-Mobile-SFR
33603 France-Mobile-SFR
33609 France-Mobile-SFR
33641 France-Mobile-SFR
33655 France-Mobile-SFR
336065 France-Mobile-SFR
336066 France-Mobile-SFR
336067 France-Mobile-SFR
336068 France-Mobile-SFR
336069 France-Mobile-SFR
336921 France-Mobile-SFR
336925 France-Mobile-SFR
336926 France-Mobile-SFR
336927 France-Mobile-SFR
3369206 France-Mobile-SFR
3369248 France-Mobile-SFR
3369249 France-Mobile-SFR
3369280 France-Mobile-SFR
3369290 France-Mobile-SFR
3369291 France-Mobile-SFR
331 France-Paris
3387 France-Personal Number
3397 France-Personal Number
33870 France-Personal Number
33871 France-Personal Number
33872 France-Personal Number
33873 France-Personal Number
33874 France-Personal Number
33875 France-Personal Number
33877 France-Personal Number
33801 France-Shared Cost
33802 France-Shared Cost
33803 France-Shared Cost
33810 France-Shared Cost
33811 France-Shared Cost
33819 France-Shared Cost
33820 France-Shared Cost
33821 France-Shared Cost
33825 France-Shared Cost
33826 France-Shared Cost
33860 France-Shared Cost
33868 France-Shared Cost
594 French Guiana
594694 French Guiana-Mobile
59469400 French Guiana-Mobile
59469401 French Guiana-Mobile
59469402 French Guiana-Mobile
59469420 French Guiana-Mobile
59469421 French Guiana-Mobile
59469422 French Guiana-Mobile
59469423 French Guiana-Mobile
59469424 French Guiana-Mobile
59469438 French Guiana-Mobile
59469440 French Guiana-Mobile
59469441 French Guiana-Mobile
59469442 French Guiana-Mobile
59469443 French Guiana-Mobile
59469444 French Guiana-Mobile
59469445 French Guiana-Mobile
59469446 French Guiana-Mobile
59469447 French Guiana-Mobile
59469490 French Guiana-Mobile
59469491 French Guiana-Mobile
59469492 French Guiana-Mobile
594600416 French Guiana-Mobile
689 French Polynesia
241 Gabon
2415 Gabon-Mobile
2416 Gabon-Mobile
2417 Gabon-Mobile
24105 Gabon-Mobile
24106 Gabon-Mobile
24107 Gabon-Mobile
220 Gambia
2207 Gambia-Mobile
2209 Gambia-Mobile
995 Georgia
99555 Georgia-Mobile
99577 Georgia-Mobile
99590 Georgia-Mobile
99593 Georgia-Mobile
99595 Georgia-Mobile
99597 Georgia-Mobile
99598 Georgia-Mobile
99599 Georgia-Mobile
9953297 Georgia-Mobile
99532 Georgia-Tblisi
49 Germany
493 Germany-Berlin
4915 Germany-Mobile
49161 Germany-Mobile
49164 Germany-Mobile
49165 Germany-Mobile
49166 Germany-Mobile
49167 Germany-Mobile
49168 Germany-Mobile
49169 Germany-Mobile
49157 Germany-Mobile-E Plus
49163 Germany-Mobile-E Plus
49177 Germany-Mobile-E Plus
49178 Germany-Mobile-E Plus
49159 Germany-Mobile-O2
49176 Germany-Mobile-O2
49179 Germany-Mobile-O2
49151 Germany-Mobile-T Mobile
49160 Germany-Mobile-T Mobile
49170 Germany-Mobile-T Mobile
49171 Germany-Mobile-T Mobile
49175 Germany-Mobile-T Mobile
49152 Germany-Mobile-Vodafone
49162 Germany-Mobile-Vodafone
49172 Germany-Mobile-Vodafone
49173 Germany-Mobile-Vodafone
49174 Germany-Mobile-Vodafone
233 Ghana
23321 Ghana-Accra
23320 Ghana-Mobile
23324 Ghana-Mobile
23327 Ghana-Mobile
23328 Ghana-Mobile
350 Gibraltar
3495674 Gibraltar
3495675 Gibraltar
3495677 Gibraltar
35054 Gibraltar-Mobile
35056 Gibraltar-Mobile
35057 Gibraltar-Mobile
35058 Gibraltar-Mobile
878 Global Personal Number
87810 Global Personal Number
881 Global Satellite
882 Global Satellite
88234 Global Satellite-GNS
8816 Global Satellite-Iridium
8817 Global Satellite-Iridium
88213 Global Satellite-Telespazio
88216 Global Satellite-Thuraya
30 Greece
3021 Greece-Athens
3069 Greece-Mobile
3070 Greece-Mobile
30697 Greece-Mobile-Cosmote
30690 Greece-Mobile-Others
30691 Greece-Mobile-Others
30692 Greece-Mobile-Others
30695 Greece-Mobile-Others
30696 Greece-Mobile-Others
30698 Greece-Mobile-Others
30699 Greece-Mobile-Q Telecom
30693 Greece-Mobile-Telestet
30694 Greece-Mobile-Vodafone
30231 Greece-Thessaloniki
299 Greenland
2995 Greenland-Mobile
29948 Greenland-Mobile
29949 Greenland-Mobile
1473 Grenada
590 Guadeloupe
590690 Guadeloupe-Mobile
590600416 Guadeloupe-Mobile
1671 Guam
502 Guatemala
5025 Guatemala-Mobile
502605 Guatemala-Mobile
502606 Guatemala-Mobile
502607 Guatemala-Mobile
502608 Guatemala-Mobile
224 Guinea
245 Guinea-Bissau
22411 Guinea-Mobile
22412 Guinea-Mobile
22413 Guinea-Mobile
22414 Guinea-Mobile
22460 Guinea-Mobile
22462 Guinea-Mobile
22463 Guinea-Mobile
22464 Guinea-Mobile
592 Guyana
59261 Guyana-Mobile
59262 Guyana-Mobile
59264 Guyana-Mobile
59266 Guyana-Mobile
592609 Guyana-Mobile
509 Haiti
5093 Haiti-Mobile
5094 Haiti-Mobile
5097 Haiti-Mobile
50952 Haiti-Mobile
50955 Haiti-Mobile
509330 Haiti-Mobile
509420 Haiti-Mobile
509542 Haiti-Mobile
509548 Haiti-Mobile
509561 Haiti-Mobile
509562 Haiti-Mobile
509563 Haiti-Mobile
509564 Haiti-Mobile
509565 Haiti-Mobile
509566 Haiti-Mobile
509567 Haiti-Mobile
509568 Haiti-Mobile
509569 Haiti-Mobile
509570 Haiti-Mobile
509571 Haiti-Mobile
509572 Haiti-Mobile
5095 Haiti-Mobile-Haitel
50922 Haiti-Port Au Prince
50923 Haiti-Port Au Prince
50924 Haiti-Port Au Prince
504 Honduras
5049 Honduras-Mobile
50431 Honduras-Mobile
50432 Honduras-Mobile
50433 Honduras-Mobile
50434 Honduras-Mobile
50435 Honduras-Mobile
50436 Honduras-Mobile
50437 Honduras-Mobile
50438 Honduras-Mobile
50439 Honduras-Mobile
50489 Honduras-Mobile
504885 Honduras-Mobile
504886 Honduras-Mobile
504887 Honduras-Mobile
504888 Honduras-Mobile
504889 Honduras-Mobile
852 Hong Kong
8526 Hong Kong-Mobile
8527 Hong Kong-Mobile
8529 Hong Kong-Mobile
85217 Hong Kong-Mobile
85248 Hong Kong-Mobile
85249 Hong Kong-Mobile
85271 Hong Kong-Mobile
85272 Hong Kong-Mobile
85273 Hong Kong-Mobile
85274 Hong Kong-Mobile
85291 Hong Kong-Mobile
85292 Hong Kong-Mobile
85293 Hong Kong-Mobile
85294 Hong Kong-Mobile
85295 Hong Kong-Mobile
85296 Hong Kong-Mobile
85297 Hong Kong-Mobile
85298 Hong Kong-Mobile
852901 Hong Kong-Mobile
852902 Hong Kong-Mobile
852903 Hong Kong-Mobile
852904 Hong Kong-Mobile
852905 Hong Kong-Mobile
852906 Hong Kong-Mobile
852907 Hong Kong-Mobile
852908 Hong Kong-Mobile
852909 Hong Kong-Mobile
36 Hungary
361 Hungary-Budapest
3620 Hungary-Mobile-Pannon
3670 Hungary-Mobile-Vodafone
3630 Hungary-Mobile-Westel
A-D | E-H | I-L | M-P | Q-T | U-Z |
# # #